Solenergikvalitet | Besiktning av solceller
Solenergikvalitet

Kvalitetssäkring & besiktning av solceller

Besiktning av solcellsanläggning

Vår besiktningstjänst riktar sig till alla som har eller ska få solceller installerat. Under besiktningen går vi igenom så era solceller är säkra, håller sina garantier och att er installatör levererat enligt avtal.

Varför behöver jag en besiktning?

Rapporter från bland annat RISE1 med uppdrag från Energimyndigheten visar på att många solcellsanläggningar idag inte installerats korrekt. En del avvikelser kan vara direkt farliga2 medan andra är bra för ägaren att vara medveten om. För någon som inte är insatt är det svårt att veta vad som är rätt och fel men också var och vad som ska kontrolleras. En besiktning av en oberoende tredje part är till allas fördel. Med ett tydligt protokoll efter besiktning kan du få eventuella avvikelser avhjälpta och ge dig själv bättre förutsättningar för att producera utan avbrott.

Här kan du ladda ner ett exempel på hur våra avpersonifierade protokoll ser ut. På ditt protokoll kommer dina uppgifter och annan nödvändig information finnas med för att koppla besiktningen till din anläggning.1Besiktningar av mindre solcellsanläggningar i drift. RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN, 2019.
2Sammanställning av incidenter i svenska solelanläggningar. RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN, 2019.

Om tjänsten

Transparens

Genom att använda vår besiktningstjänst blir du en del av våra öppna protokoll och hjälper kommande intressenter av solcellsanläggningar att göra rätt val.

Rikstäckande

Vi utför besiktningar över hela Sverige. För alla privatägda anläggningar söder om Borlänge har vi ett fast pris på
3 500 kr.

Vår besiktning

Vi kontrollerar din solcellsanläggning med ditt avtal, produkttillverkarens och elsäkerhetsverkets krav som underlag.

Efter besiktning

Vid eventuella avvikelser har du nu ett underlag du kan använda för att få dem åtgärdade. Vi hjälper även till efter besiktning att föra en dialog med din leverantör.

Vad händer efter intresseanmälan?


Om du har lämnat en intresseanmälan för besiktning kommer vi att kontakta dig inom kort. Vi ställer då frågor för att veta i vilken del av processen ni är och svarar på ytterligare frågor du har kring tjänsten. Om du sen är intresserad av att boka in en besiktning skickar vi ett tidsförslag till dig via mail.

Intresseanmälan är inte bindande.

Vad händer när vi bokat en tid?


Om du väljer att acceptera ett tidsförslag kommer vi behöva veta mer kring dina solceller. Vi behöver veta vilka produkter du har och ta del av den dokumentation som finns för anläggningen. Om du inte vet exakt vilka produkter du har på taket så hjälper vi dig att ta reda på det.

När vi vet vilka produkter ni har samt tagit del av dokumentationen så förbereder vi oss inför er besiktning och vi kommer till dig på den överenskomna tiden.

Hur går en besiktning till?


I början av besiktningen ber vi dig visa oss var alla delar som ingår i anläggningen finns. Allt från din elmätare till solcellerna på taket. När vi vet var allt finns börjar vi med att kontrollera så att era uppgifter stämmer. Därefter börjar vi besiktningen. För att utföra en så objektiv besiktning som möjligt går våra besiktningsmän alltid själva när bedömningen görs. Efter anläggningen är kontrollerad sätter vi oss ner och går igenom protokollet så att du förstår vilka avvikelser som finns och betydelsen av dessa. Du får då möjlighet att ställa frågor om någonting är otydligt. Du får sedan en länk till protokollet som du kan dela med din leverantör.

Vad händer efter besiktningen?


Vi fortsätter vara tillgängliga efter besiktningen för att svara på frågor och hjälpa er prata med leverantören kring eventuella åtgärder. Genom kommentarsfälten i våra protokoll är det enkelt för leverantören att ställa frågor eller kommentera åtgärd under varje punkt. Vi ger sedan svar under leverantörens kommentar så snart vi kan. Det protokoll du fått av oss uppdateras då automatiskt och du kan enkelt följa konversationen kring varje eventuell avvikelse.

Vad kostar det?


Vi har ett fast pris på 3 500 kr för alla solcellsanläggningar installerade på privata villor som är belägna söder om Borlänge. För anläggningar norr om Borlänge tillkommer en extra reskostnad.

Har du grannar eller bekanta som bor nära dig (max 30 min restid) och ni bokar en besiktning under samma dag drar vi av 500 kr på dessa besiktningar.

Hur kan det vara så billigt?


Med en mjukvara framtagen och optimerad för att effektivt kontrollera solceller kan vi utföra vårt arbete snabbt utan att kompromissa med kvalitén. En besiktning kan hjälpa förebygga skador på både fastighet och person. Vårt mål är att ingen ska känna att en besiktning kostar för mycket för att genomföra. Jämför gärna våra protokoll med de från dem som gör ett manuellt arbete utan mjukvarustöd och tar betydligt mer betalt. Våra protokoll kan ni se här.