Solenergikvalitet | Specialister på besiktning av solceller
Solenergikvalitet

Kvalitetssäkring av solceller

Är dina solpaneler installerade korrekt?

Gör ett kostnadsfritt test här - eller kontakta en besiktningsman.

Våra senaste solcellsbesiktningar


Jämför solcellsleverantörer

Vi arbetar med transparens för att du ska kunna göra ett informerat val inför köp av din solcellsanläggning.

Hitta din leverantör

Tillgängliga besiktningsprotokoll

Se vanliga fel

Rådgivning inför köp av solceller

Vi varken säljer eller installerar solceller, därför kan vi hjälpa er hitta rätt lösning. Det finns många produkter och leverantörer. Vad och vem som passar er är inte lätt att veta.

Kostnad 0 kr*

Oberoende rådgivare

Skapar bättre förutsättningar

* Vid köp av rådgivning rabatteras framtida besiktningskostnad med samma summa. Kostnad enbart rådgivning 1000 kr.

Besiktning av solceller

Vår besiktningstjänst riktar sig till alla som har eller ska få solceller installerat. Under besiktningen går vi igenom så era solceller är säkra, håller sina garantier och att er installatör levererat enligt avtal.

Fastpris 3 500 kr*

Rikstäckande

Fullständig genomgång

* För privatägda solcellsanläggningar söder om Borlänge.

Skriv kvalitetsavtal med din leverantör

Vi rekommenderar alla som sluter avtal om installation av en solenergianläggning att skriva ett kvalitetsavtal med leverantören. På så vis kan du försäkra dig om att leverantören följer bestämmelser och riktlinjer från myndigheter, produktleverantörer, branschstandarder och att de åtar sig att åtgärda fel och brister som upptäcks vid besiktning av en tredje part.

Jobbar du med solceller?