Solenergikvalitet
Solenergikvalitet

Besiktningspolicy

Besiktningar


Syftet med besiktningen är att ägaren av en solcellsanläggning ska veta att den är korrekt monterad och säker för drift. Efter besiktning erhåller beställaren ett protokoll med bilder, kommentarer och referenser. Protokollet visar tydligt om det finns avvikelser och beställaren har möjlighet att få relevanta avvikelser åtgärdade.

Närvara under besiktning


Beställaren väljer vem som närvarar under besiktning. Inbjudan skickas av besiktningsman till av beställaren valda personer.

Varken säljbolaget, installatören eller ägaren av anläggningen får följa med besiktningsmannen på taket. Detta för att säkerställa besiktningsmannens säkerhet.

Öppna protokoll


Vi ser transparens som en viktig del för att beställare ska kunna göra ett informerat val. Genom att filtrera fram område eller leverantör kan en beställare enklare se vilka avvikelser vi har hittat under våra besiktningar.

Våra öppna protokoll speglar hur anläggningen ser ut efter senaste besiktning. Har du inte sett våra publika protokoll så kan du hitta dem här: https://www.solenergikvalitet.se/protokoll/.

Tid för publicering


Två veckor efter utförd besiktning om inget svar inkommit från leverantör publiceras protokollen utan personuppgifter, metadata eller bilder som kan kopplas till plats och person.

Juridisk tvist


Protokoll som är föremål för en juridisk tvist avpubliceras så länge tvisten pågår. Tvistens resultat publiceras tillsammans med protokollet oavsett utfall.

För att be om att avpublicera protokoll som är föremål för juridisk tvist skickas bevis till info@solenergikvalitet.se.